Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturstatistikk for Telemark

med hovedvekt på statlige pengestrømmer til kulturformål


Fylkesvis oversikt over statlige pengestrømmer til kulturformål.

abortion definition abortion clinics in washington dc cpt code for dilation and curettage