NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgang av tjenesteproduksjonen i Rygge kommune

 

Gjennomgå kommunens tjenesteproduksjon (organisering, ressursbruk) spesielt innenfor levekårsområdet (pleie og omsorg), og tilrå tiltak og tilpasninger som skal innebære mer effektiv drift
read click why do men have affairs
why people cheat in marriage open click here
why people cheat in marriage open click here
reasons women cheat on their husbands why women cheat with married men how to cheat on my husband