Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturskolebruk blant etniske minoriteter

 

Prosjektet har som formål å kartlegge kulturskolebruk blant etniske minoriteter i VTB-regionen samt identifisere faktorer som kan fremme og hemme bruk av kulturskolene blandt disse gruppene.

cialis manufacturer coupon discount card prescription prescription drugs coupon
discount coupon for viagra open free prescription cards
coupon viagra click prescriptions coupons
discount coupon for viagra go online viagra coupons
coupon viagra free viagra coupons viagra discount coupon

Publiseringer i prosjektet    
Kulturskolebruk blant innvandrere - presentasjon av rapport 2013
Kultur møter kulturmøter 2013