Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturskolebruk blant etniske minoriteter

 

Prosjektet har som formål å kartlegge kulturskolebruk blant etniske minoriteter i VTB-regionen samt identifisere faktorer som kan fremme og hemme bruk av kulturskolene blandt disse gruppene.

viagra savings and coupons markthrice.com viagra sample coupon
viagra savings and coupons read viagra sample coupon

Publiseringer i prosjektet    
Kulturskolebruk blant innvandrere - presentasjon av rapport 2013
Kultur møter kulturmøter 2013