NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ta Seljord i bruk

 

Forstudie til et utviklingsprosjekt for besøksnæringer i Seljord

why married men cheat on their wives dating for married women want men

Publiseringer i prosjektet    
Ta Seljord i bruk 2012