NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling

VRI 2


Utvikle kunnskap om kva for stadutviklingstiltak som verkar
women who cheat on men the unfaithful husband online
reasons women cheat read how to spot a cheater
cheat on your wife read cheat on husband