Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling

VRI 2


Utvikle kunnskap om kva for stadutviklingstiltak som verkar
why most women cheat site will my husband cheat again
why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
unfaithful wife why wives cheat on husbands black women white men
women who cheat dating site for married people why people cheat in relationships