NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling

VRI 2


Utvikle kunnskap om kva for stadutviklingstiltak som verkar
why married men cheat on their wives dating a married man women want men