Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sosialt entreprenørskap som virkemiddel i innsatsen mot fattigdom

 

Arbeidsdepartementet ønsker å få mer kunnskap om sosialt entreprenørskap som virkemiddel i innsatsen mot fattigdom i Norge og henviser til at sosialt entreprenørskap i løpet av de siste par årene har vært et tema som har vært satt på dagsorden i flere sammenhenger. Oppdraget som ønskes gjennomført er tredelt:

1.  Utarbeide et notat som oppsummerer kunnskap om, og erfaringer med sosialt entreprenørskap som virkemiddel i innsatsen mot fattigdom i Norge og andre europeiske land med liknende velferdssystem som vårt.


2.  Forberede og gjennomføre et seminar med relevante  aktører fra både praksisfeltet, forvaltningen og forskningen.

3.      Utarbeide et notat som oppsummerer seminaret med forslag til videre oppfølging fra nasjonale myndigheter.

why most women cheat site will my husband cheat again
viagra 2016 coupon coupons for prescription medications printable coupons for viagra
coupon for prescriptions go printable viagra coupon
coupon for prescriptions open printable viagra coupon
coupon for prescriptions interview-questions.sumedh.in printable viagra coupon

Publiseringer i prosjektet    
Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 2012