Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Statlig styring og kommunal kulturpolitikk

 

Gjennomføre analyser som belyser hvordan ulikheter i kommunale inntekter påvirker kulturtilbudet i norske kommuner.

imodium kapela link imodium a alkohol

Publiseringer i prosjektet    
Kulturutgifter i kommunene 2012