NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Statlig styring og kommunal kulturpolitikk

 

Gjennomføre analyser som belyser hvordan ulikheter i kommunale inntekter påvirker kulturtilbudet i norske kommuner.

abortion misoprostol abortion pill for sale online family planning center
abortion misoprostol redirect family planning center
click website buy mifepristone misoprostol

Publiseringer i prosjektet    
Kulturutgifter i kommunene 2012