Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kjennetegn ved suksessrike næringskommuner

Kjennetegn ved suksessrike næringskommuner

En studie av næringsutviklingsrollen i Distrikts-Norge.


Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) har på oppdrag fra KRD utlyst en konkurranse om å gjennomføre en studie av næringsutviklingsrollen i et utvalg av de mest suksessrike næringskommunene i distrikts-Norge.Telemarksforsking har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen i samarbeid med Menon og Sintef. Undersøkelsen innebærer å studere 15 distriktskommuner som skårer bedre enn forventet på et sett indikatorer for bosetting og næringsutvikling, som TF har utviklet. I tillegg til statistiske studier av ulike sider ved kommunenes næringsstruktur m.v. skal kommunene besøkes og nøkkelaktører skal intervjues for at vi skal kunne dykke dypere ned i hva som former deres rolleutforming m.h.t. næringsutvikling.
prescription discount coupons racindirt.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon coupon prescription cialis coupon 2015
transfer prescription coupon coupon prescription cialis coupon 2015
discount coupon for cialis evans.com.mx internet drug coupons

Publiseringer i prosjektet    
Rigget for vekst - på Ringerike 2012
Seljord - suksessrik på noen områder. Hva vil framtida bringe? 2012
Næringskollegiet i Telemark 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Suksessrike distriktskommuner - foredrag 2012
Suksessrike distriktskommuner - underveisbetraktninger 2012
Suksessfulle distriktskommuner - Lyngdal 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Austevoll 2011