NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom i Horten: NAV og familiehuset

Metodeutvikling i NAV med vekt på brukermedvirkning


Bekjempe barnefattigdom ved at familier med barn som mottar offentlig inntektssikring, går over fra en stønadsmottakersituasjon til arbeid, aktivitet og/eller utdanning.
mothers sex stories go celeb beast sex stories
adult stories about sex adult baby girl stories adult babies punished stories
infidelity in marriage go wife cheaters
infidelity in marriage tracyawheeler.com wife cheaters

Publiseringer i prosjektet    
Hortensia 2012
Prosjekt Hortensia 2009