Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom i Horten: NAV og familiehuset

Metodeutvikling i NAV med vekt på brukermedvirkning


Bekjempe barnefattigdom ved at familier med barn som mottar offentlig inntektssikring, går over fra en stønadsmottakersituasjon til arbeid, aktivitet og/eller utdanning.
why are women unfaithful go reasons women cheat
why are women unfaithful read reasons women cheat
women who cheat dating site for married people why people cheat in relationships
coupons for prescriptions viagra free coupon viagra discount coupon

Publiseringer i prosjektet    
Hortensia 2012
Prosjekt Hortensia 2009