Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil

Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil

 

Føremålet med prosjektet er å evaluere effekten satsinga Trysil Bike Arena har hatt på særleg reiselivet i Trysil, men også på lokalsamfunnsutvikling.

(Foto: Thomas Schweighofer / Unsplash)