Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva kjennetegner en god kulturkommune?

 

Prosjektet er et ledd i videreutviklinga av Norsk kulturindeks, der vi ønsker å avdekke og systematisere faktorer som kan forklare hva som kjennetegner en god kulturkommune. Dette vil gi kunnskap om hva som påvirker kulturtilbud og -bruk. Vi søker også å avdekke hvilke faktorer kommunene ikke kan gjøre noe med, de såkalte strukturelle faktorene, og hva de faktisk selv kan påvirke for å bli bedre kulturkommuner.

Forprosjektet vil lede fram til et hovedprosjekt der formålet er å utvikle en forklaringsmodell som kan fungere som et verktøy i lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi har, sammen med prosjekteier Larvik kommune, fått 200.000 kr i støtte til dette arbeidet.