Vi har fått en ny doktor!

Charlotte Sørensen disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning» ved Karlstads Universitet. Disputasen fant sted på Høyskolen i Østfold. Vi har intervjuet henne.

Les mer