Korleis styrke kulturell og kreativ næring?

Verksemder i kulturell og kreativ næring fell i mange tilfelle mellom to stolar; i eit tomrom mellom næringspolitikk og kulturpolitikk. Ein ny rapport skisserer konkrete tiltak for å satse på næringa.

Les mer