Digitale møter i folkevalgte organer

Den nye kommuneloven har gitt kommunene og fylkeskommunene utvidet adgang til å holde fjernmøter, og den pågående Covid-19 pandemien har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter har økt.

Les mer