Positive erfaringer med Foreldrekompasset

Ansatte og foreldre som har deltatt i foreldrestøtte-programmet Foreldrekompasset er gjennomgående positive, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

Les mer