Kultursektoren i et digitalt laboratorium

Kulturforsker Ole Marius Hylland gjorde digitalt feltarbeid i pandemiens 100 første dager. Han fant at de digitale utprøvingene i kultursektoren bare skapte midlertidige endringer.

Les mer