Forskningssamarbeid om bærekraftig mat til barn og unge

Telemarksforsking er samarbeidspartner i to nye forskningsprosjekter om lokalprodusert og økologisk mat til barn og unge.

Les mer