Kapitalkostnader i kommunene

Telemarksforsking har sett nærmere på beregningsgrunnlaget for utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Vi foreslår å videreføre praksisen med å holde kapitalkostnader utenom.

Les mer