Færre barn og unge brukte kulturtilbud under pandemien

I en fersk undersøkelse fra Telemarksforsking svarte hele 78 % av kommunene at kulturaktiviteten har falt under pandemien. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

Les mer