Alfredo og Katharina får masterstipend

Telemarksforsking sine to masterstipend for våren 2022 går til Alfredo frå USN og Katharina frå NMBU.

Les mer