Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Hvilken betydning har statens føringer på kommunens frie inntekter?

Hvilken betydning har statens føringer på kommunens frie inntekter?

(20.10.2017) Telemarksforsking har undersøkt effekten av statlige føringer på kommunenes bruk av frie inntekter. Slike føringer gis i statsbudsjettets omtale av veksten i kommunenes frie inntekter. Les mer

Doktordisputas om norsk utenriks kulturpolitikk

Doktordisputas om norsk utenriks kulturpolitikk

(13.10.2017) Seniorforsker Ola Kveseth Berge ved Telemarksforsking disputerte i dag om hvordan norsk kunst og kunstnere oppfattes, legitimeres og operasjonaliseres som del av norsk utenriks kulturpolitikk. Les mer

Undersøkjer bustadpreferansar til barne- og ungdomsfamiliar

Undersøkjer bustadpreferansar til barne- og ungdomsfamiliar

(26.9.2017) Undersøkinga skal gi kunnskap om kva type bustader familiane i Fjell, Os, Lindås og Meland ynskjer, kva for bu- og nærmiljøkvalitetar som er viktige, og kva for tilbod, tenester, funksjonar som bør vere lett tilgjengeleg og tilrettelagt for at regionsentera skal opplevast som attraktive å bu i. Les mer