Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kunstnerresidenser – katalysator, refugium, møteplass

Kunstnerresidenser – katalysator, refugium, møteplass

(4.12.2017) Telemarksforsking har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune evaluert støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland. Evalueringen har særlig etterstrebet å gi svar på hvilken betydning residensene har både for kunstnerne som driver og som gjester dem, og for lokalsamfunnene de er en del av. Evalueringen har dessuten sett på hvilken betydning den fylkeskommunale støtteordningen har for residensene. Les mer

Kunsthallene i Norge

Kunsthallene i Norge

(12.11.2017) Telemarksforsking har på oppdrag av interessenettverket Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet. Undersøkelsen etterstreber særlig å få fram hva som skiller en kunsthall fra andre visningssteder for samtidskunst og hvordan kunsthallene er forankret lokalt. Les mer

Ny bok: Forventningens kraft

Ny bok: Forventningens kraft

(3.11.2017) Heidi Haukelien og Halvard Vike fra Telemarksforsking med bok om psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad. Les mer