Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Idretten i norske storbyer

Idretten i norske storbyer

Bærum og Trondheim peker seg fremdeles ut som de mest aktive idrettskommunene blant norske storbykommuner. De har begge idrettsaktivitet godt over landsgjennomsnittet. Dette viser en rapport nylig utarbeidet av Telemarksforsking på oppdrag fra de 10 største kommunene i landet - de såkalte ASSS-kommunene.

13.4.2018

Det er til dels store variasjoner mellom idrettsaktiviteten og anleggssituasjonen i norske storbyer. Mens noen byer stiller sterkt i de tradisjonelle lagidrettene, er det andre byer som peker seg ut med et særlig høyt aktivitetsnivå innen blant annet kampsportidretter og andre ballsporter. Stavanger, Fredrikstad, Bergen og Tromsø er storbyene med høyest kvinneandel blant aktive idrettsutøvere. Allikevel ser vi at samtlige kommuner har en større aktivitetsandel blant menn, enn blant kvinner.  

Norsk idrettsindeks er en oversikt utarbeidet av Telemarksforsking over idrettsaktivitet og idrettsanlegg fordelt på en rekke ulike idretter. Anleggsregisteret, som utgjør datagrunnlaget til denne rapporten, var omfattet av større endringer i høsten 2017. Disse er innarbeidet i rapportserien Norsk idrettsindeks 2017. I tillegg viser indeksen forholdet mellom aktivitet og anlegg. I denne rapporten presenteres tall for idretten i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Tromsø, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad.

Rapporten kan lastes ned her.

Bård Kleppe er prosjektleder for Norsk idrettsindeks.