Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2017

Norsk kulturindeks 2017

Telemarksforsking lanserer Norsk kulturindeks 2017 og samtidig en helt ny nettside med tall fra alle år med Norsk kulturindeks.

31.10.2017

Norsk kulturindeks sin nye nettside kan man finne plasseringer og nøkkeltall fra alle år med Norsk kulturindeks.

– Den nye nettsiden gjør at vi kan presentere datagrunnlaget for Norsk kulturindeks på en mer tilgjengelig måte for kulturarbeidere og andre interesserte, sier prosjektleder for Norsk kulturindeks Bård Kleppe.

Røros på topp – igjen

2017 er fjerde året på rad hvor vi finner Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks. Hamar inntar 2. plassen, mens vi finner Nord-Aurdal på en 3. plass, Stavanger på en 4. plass, Bø i Telemark på 5. og Lillehammer på en 6. plass. Fjorårets sølvvinner Trondheim rykker i år ned til en respektabel 7. plass.

Hva er Norsk kulturindeks?

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner utarbeidet av Telemarksforsking. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Rapporter for kommuner og fylker

Datamaterialet i Norsk kulturindeks muliggjør en rekke statistiske analyser og sammenligninger, og brukes som kunnskapsgrunnlag for kommuneadministrasjon og politikere i mange norske kommuner. Telemarksforsking leverer ulike typer rapporter som kunnskapsgrunnlag for kulturplanprosesser, planlegging av nytt kulturhus, utredninger av regionale samarbeid med mer. Rapportene er godt egnet til å beskrive kulturlivet i en kommune, region eller fylke – og hvilket mulighetsrom som finnes på de ulike kulturområdene. Slike rapporter kan være til god hjelp i utarbeidelse av bl.a. planer, søknader og rapporteringer. Klikk her for en oversikt over alle rapporter basert på Norsk kulturindeks.

For bestilling og informasjon, kontakt Bård Kleppe, Svenja Doreen Roncossek eller Gunn Kristin Leikvoll.