Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny bok: Dronningen i vikingtid og middelalder

Ny bok: Dronningen i vikingtid og middelalder

Seniorforsker Nanna Løkka ved Telemarksforsking er en av to redaktører for Dronning-boka som utgis på Spartacus forlag. Boka presenteres på Erkebispegården i Trondheim 31. oktober. Samtidig åpner Dronning Sonja utstillingen "Dronningens Ja" på samme sted.

26.10.2017

Boka er en artikkelantologi med Karoline Kjesrud og Nanna Løkka som redaktører, og tar opp ulike roller som dronningen hadde gjennom viktigtid og middelalder. Særlig settes søkelyset på handlingsrommet som hun kunne ha i politikk, religion og kultur. Boka er på mange måter et tilsvar til tidligere historikere som har hevdet at det på den ene siden er få kilder til å si noe utfyllende om dronningene, og på den andre at hun hadde liten reell makt. I den nye boka bidrar en rekke forfattere til å belyse denne tematikken med utgangspunkt i ulike typer kilder. Boken kan kjøpes over disk eller nett fra 31. oktober. 

Utstillingen "Dronningens Ja" er satt opp av Erkebispegården i samarbeid med Kjesrud og Løkka.

Mer om boka, seminaret og utstillingen kan leses her.