Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

To doktorer på én dag!

To doktorer på én dag!

På samme dagen i august fikk Ola K. Berge (til venstre) og Bård Kleppe, begge kulturforskere ved Telemarksforsking, godkjent sine doktoravhandlinger.

16.8.2017

Ola K. Berge forsvarer sin avhandling ”Look to NorwayTM. Current Norwegian foreign cultural policy” 13. oktober, mens Bård Kleppe forsvarer sin avhandling ”Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three European countries” 22. september. Både Ola og Bård er tilknyttet doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge.

Vi gratulerer!