Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Urban Living Labs

Urban Living Labs

Urban Living Lab er ny form for samhandlingsarena som fremmer innovasjon i byer. Å sammen skape idéene, finne løsningene og teste disse ut er sentralt i metoden.

13.3.2017

På oppdrag fra Design og Arkitektur Norge (DOGA) har Telemarksforsking sett på bruken av metoden Urban Living Lab (ULL) i Norge og med eksempler fra Europa. I Europa benyttes metoden i flere byer eller bydeler for å fremme innovasjon og utvikling, mens vi finner at norske kommuner i liten grad kjenner til metoden. Vi finner likevel at flere norske byer benytter elementer fra metoden.

ULL er et forum for forskning og innovasjon som kan håndtere komplekse byutfordringer, hvor det er tett kobling mellom offentlig sektor, privat sektor, innbyggere/frivillig sektor, forskning og utdanning. Sammen skapes det idéer og forslag til løsninger som testes ut i virkelige omgivelser. En viktig suksessfaktor ser ut til å være det å ha en aktiv fasilitator til å koordinere, koble og tilrettelegge for realisering av innovasjon og som ligger utenfor kommuneadministrasjonen. Koblingen til den kommunale planleggingen er likevel tett gjennom at kommunen er en helt sentral part i en ULL. Å ha en forberedende prosess hvor ulike aktører deltar i å skape en felles visjon for området har vist seg å være viktig for å skape en felles problemforståelse og retning for arbeidet, og å dempe motsetninger.

Hele rapporten finner du her.

For mer informasjon: Christine Hvitsand


Bilde: Kalasatama Living Lab