Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mellom forskning og endringsbevegelser

Mellom forskning og endringsbevegelser

Christine Hvitsand fra Telemarksforsking har deltatt på konferansen Ecological Challenges 2017 på Universitetet i Oslo. Tilnærmingen for konferansen var å invitere både akademia og aktører fra ulike bevegelser for felles å diskutere hvordan man kan få til bærekraftsomstillinger.

22.2.2017

Telemarksforsking er engasjert i ulike prosjekter som skal fremme utvikling og innovasjon i bedrifter og byer. Blant annet arbeider Hvitsand med et prosjekt om hvordan metoden Urban Living Labs kan brukes for å utforme ideer og løsninger for byutvikling, samt å teste disse ut. Med representanter fra innbyggerplattformen Barcelona in Common som moderator, ble en gruppe av konferansedeltakerne tildelt roller innenfor et bredt spekter av aktører og interessenter. I et fiktivt samarbeidsforum skulle disse arbeide fram en felles problemforståelse når det gjaldt klimagassutslipp og tiltak i en by. Rollespillet bekreftet de utfordringen og motsetningene som kan komme fram i slike prosesser og betydningen av at synspunkter kommer fram.

- Å innta rollen som naturfaglig klimaforsker heller enn samfunnsforsker var også en interessant posisjon å prøve, sier Hvitsand.

Nærmere om konferansen her:

http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/ecological-challenges/index.html

Se Hvitsand sin presentasjon om hvordan noen produsenter og forbrukere finner alternative løsninger innen matvaresystemet.

(Fotograf er Ingrid Fadnes)