Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Viktig for samfunnet

Viktig for samfunnet

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget bak evalueringen av 22 samfunnsvitenskapelige institutter i Norge. Telemarksforsking er blant de evaluerte og et av ni i kategorien regionale institutter.

17.2.2017

Evalueringen, som er produsert på oppdrag fra Norges forskningsråd, ble presentert torsdag 16. februar.

- Det er en god og grundig evaluering. Den viser viktigheten av forskningsinstituttenes rolle både regionalt og nasjonalt, og viser at vi utfører relevant forskning for både privat og offentlig sektor, med tydelig samfunnsnyttige resultater, sier Karl Gunnar Sanda, direktør i Telemarksforsking.

Som gruppe får de regionale instituttene kritikk for lav vitenskapelig publiseringsgrad, men her er det store skiller mellom enkeltinstitutter.

- Telemarksforsking er fornøyd med at vi har fått hevet produksjonen av vitenskapelige artikler til et godt nivå de siste årene. Slik publisering er et sentralt mål på kvalitet i forskningsverdenen. Men vi er også opptatt av å levere god og nyttig kunnskap til brukerne og kundene våre. Stadige gjenkjøp av oppdrag er et annet godt mål på at arbeidet vårt vurderes å ha kvalitet, sier Sanda.

Anbefaler regional finansiering
Evalueringsutvalget peker på at de regionale instituttene er fanget i skjæringspunktet mellom behovet for å utvikle spesialiserte fagområder og ha bred kompetanse for å møte regionens behov fra offentlig sektor og næringslivet. Ekspertutvalget foreslår en egen regional finansiering for å bøte på dette problemet og peker på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet burde føle et ansvar her. De regionale instituttene ble i sin tid nettopp opprettet etter en statlig engangsbevilgning for å få til mer FoU i de ulike regionene i landet.

I evalueringen er også hvert enkelt institutt vurdert blant annet på områder som relevans, kvalitet, kompetanse, samarbeid og internasjonalisering, og utvalget kommer med anbefalinger for videre utvikling til hvert institutt.

- Telemarksforsking får beskjed om at vi på en god måte fyller vår forventede rolle som en regional kunnskapsaktør, som også har ting å bidra med på den nasjonale arenaen. Dette stemmer godt med våre statistikker som viser at 10-15% av oppdragsmengden vår er for oppdragsgivere i Telemark, mens resten er for kunder i resten av landet, samt noe i utlandet. Ekspertutvalget gir oss også noen utfordringer som vi tar med oss inn i våre strategidiskusjoner i stab og styre, avslutter Sanda.

Mer om evalueringen, samt selve evalueringsrapporten, finner du her.