Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nok å bare være vakker?

Nok å bare være vakker?

Ronny Spaans har gitt norske tettsteder terningkast for sentrumløsninger. Men er det de som får best bedømming som er de mest attraktive? Knut Vareide kommenterer.

1.2.2017

NRK hadde en artikkel på sitt nettsted om en bok av Ronny Spaans som handlet om tettsted. Her hadde han gitt terningkast fra 1 til 6 for utformingen av 35 norske tettsteder.

https://www.nrk.no/kultur/slakter-norske-bysentre-i-ny-bok-1.13349988

Betyr utformingen av tettsteder noe for stedenes attraktivitet? Det er det vel gode grunner til å tro. Folk vil vel heller bo på et sted som er vakkert og funksjonelt enn et sted som er estetisk frastøtende, ukoselig og rotene. Så da burde steder som får 5 eller 6 på terningskastene trekke til seg flere mennesker enn steder med 1 eller 2. Dette er det lett å sjekke, se figuren.

Her har vi satt opp stedenes bostedsattraktivitet de siste ti årene på den vertikale aksen og Ronnys terningkast på den horisontale. Bostedsattraktiviteten måler nettoflyttingen til stedene fratrukket effekten av ulik arbeidsplassvekst, størrelse og beliggenhet. Jammen er det ikke en viss positiv korrelasjon mellom terningskastverdiene og poengene. Steder som har fått mange poeng har en tendens til å få høyere bostedsattraktivitet. Sammenhengen er ikke veldig sterk. Det er ikke så rart. Det er naturligvis mange andre faktorer som påvirker attraktiviteten enn senterutforming. Men det er, med en viss velvilje, mulig å finne støtte for at steder som Ronny Spaans vurderer høyt også i praksis er mer tiltrekkende for bosetting.

Selv ble vi litt skuffet over at Bø fikk terningkast 2. Bø har høyest bostedsattraktivitet av alle stedene, og hadde sist sommer den høyeste befolkningsveksten av alle norske kommuner. For noen år siden ble Bø kåret til Norges styggeste tettsted, så terningkast 2 representerer i så måte en framgang. Vi som bor her ser at Bø utvikler seg svært raskt i riktig retning. Og kanskje er endringen viktigere enn nivået? Kanskje har det større betydning for attraktiviteten at stedene faktisk utvikler seg til det bedre, for eksempel fra terningkast 1 til 3, enn at de har vært uforandret på 5 eller 6 i 20 år?

Senterutvikling og tettstedsutvikling er i alle fall et interessant tema. Utformingen av sentra kan styres og planlegges. Det vil derfor være et område som kommunen kan påvirke i stor grad, spesielt over en lang tidshorisont. Jeg håper Ronny Spaans fortsetter å gi terningkast til flere steder, så jeg kan putte flere steder inn i diagrammet.

 

Vi lager regionale analyser for en rekke kommuner, regioner og fylker.

Interessert i å vite mer?

Kontakt Knut Vareide