Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling

Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling

Telemarksforsking har fått i oppdrag av Rjukan Næringsutvikling å gjennomføre en forstudie for å kartlegge muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og næringsvirkshomhet med bakgrunn i verdensarvstatusen.

31.1.2017

Utgangspunktet for prosjekter er knyttet til at Rjukan ble innlemmet i Unescos verdensarvliste juli 2016.

Verdensarvstatusen gir både muligheter og forpliktelser. Rjukan og Notodden blir kjent langt utover Norges grenser, samtidig som verdensarven forplikter kommunen til å ivareta bygninger, historien og miljøet for framtiden. Økt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet forventes å medføre økende besøkstall til området, samtidig som arbeidet knyttet til bevaring og formidling skaper etterspørsel etter aktører med kunnskap og evne til å gjennomføre oppdrag både på vegne av bevaringsmyndighetene og private aktører.

På denne bakgrunn er det behov for å kartlegge tilgjengelig lokal kompetanse og kapasitet innenfor både metoder, produkter og tjenester.  Kartleggingen skal skape et klart bilde av hvilke behov, muligheter og utfordringer verdensarven gir, når det gjelder å kunne sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser i Tinn. Dette vil primært være innen bygg/anlegg og reiseliv/opplevelse.

Forstudiet er startskuddet for flere viktige prosjekter/tiltak som skal videreutvikles og gjennomføres i neste prosjektfase.

Forstudien vil avsluttes i løpet av april 2017.