Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nytt stort forskningsprosjekt om verdiskaping i kulturnæringer

Nytt stort forskningsprosjekt om verdiskaping i kulturnæringer

Forskere fra Telemarksforsking skal studere hvordan det offentlige kan legge til rette for økt verdiskaping i kulturbedrifter i Telemark og flere andre regioner.

25.1.2017

Utvikling av kulturnæringene er et hett tema i den norske kultur- og næringspolitikken.

Det treårige forskningsprosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» har blitt innvilget støtte fra Oslofjordfondet. Målet er å skaffe mer kunnskap om hvordan man kan legge til rette for god utvikling og vekst i kulturnæringene lokalt og regionalt, samt å finne fram til gode strategier som det offentlige virkemiddelapparatet kan benytte seg av i dette arbeidet.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Vekst i Grenland, Telemarksforsking og en rekke kommuner og institusjoner i og utenfor regionen, handler om å studere virkemidler og tiltak rettet mot kulturbedrifter i ulike felt og bransjer. Mentorordningen Kulturbiz og næringshagen Brodahls Gummivarefabrikk i Drammen er eksempler på case som skal undersøkes nærmere i prosjektet.

Vekst i Grenland er prosjekteier og hovedsamarbeidspartner i prosjektet.

-  For Vekst i Grenland er det viktig å kunne få bidra til å utvikle ny og konkret kunnskap om hvordan vi og andre offentlige aktører kan utvikle vårt arbeid for kulturbedrifter i regionen, sier daglig leder Hanne Gro Haugland.

Forskningsdelen av prosjektet er det Telemarksforsking i Bø som står for, i samarbeid med internasjonale forskere fra bl.a. England og Finland.

- Kultur og næring er et tema som står høyt på den kulturpolitiske agendaen, men behovet for mer forskningsbasert kunnskap er stort. Vi er glade for at vi nå får anledning til å jobbe mer med dette, i et prosjekt som er strategisk viktig og en stor mulighet for Telemarksforsking, sier prosjektleder Heidi Stavrum.

I prosjektet inngår også samarbeid med studenter og ansatte på kultur- og reiselivsstudiene ved HSN i Bø. I tillegg til Vekst i Grenland er følgende samarbeidspartnere med på prosjektet: Midt-Telemark Næringsutvikling, Rjukan Næringsutvikling, Kunstgjødsel, Papirbredden Innovasjon i Drammen, Skuespiller- og danseralliansen, Cultiva Ekspress Kunst i Kristiansand, Skien Kommune, Bamble Kommune, Larvik Kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge.

For mer informasjon om prosjektets aktiviteter og framdriftsplan, kontakt prosjektleder Heidi Stavrum, stavrum@tmforsk.no, tlf 99 25 05 24.