Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket

Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket

Gjennom et unikt samarbeidsprosjekt mellom elever ved Rosthaug og Gol videregående og de tre matnettverkene i Buskerud, er målet å få fram flere nye matprodukter basert på fjellandbruket. Telemarksforsking bidrar faglig og fasiliterer prosessene.

23.1.2017

Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket er et unikt samarbeidsprosjekt mellom elever ved Rosthaug og Gol videregående skoler i Buskerud og de tre matnettverkene i fylket. Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner. Prosjektet har som mål å utvikle nye kvalitetsprodukter og moderne markedskanaler for lokalmat med utgangspunkt i Lokalmatkassen.

Utviklingstrekkene i det norske landbruket er preget av en dreining mot at stadig mer av matproduksjonen blir flyttet fra distriktene til mer sentrale strøk. Dette har ført til at fjellandbruket er under et stadig økende press. Prosjektet Morgendagens lokalmat fokuserer på at det er nødvendig å skape alternative måter å skaffe inntekter på, samt øke verdiskapningen, basert på råvarer fra fjellandbruket.

Lokalmatkassen: ønsker å utvikle nye produkter og markedskanaler

Som et tilsvar på utviklingen har lokalmatnettverkene i Buskerud, Hallingkost, Eventyrsmak og Matopplevelser i Numedal, gått sammen om å utvikle Lokalmatkassen. Dette er en matkasse med råvarer og produkter fra fjell- og dalstrøka i Buskerud, beregnet til hytte- eller hjemmekos for en helg.

Målet med prosjektet er å utvikle nye lokale produkter som kan benyttes i matkassetilbudet. Dette skal være kvalitetsprodukter som bygger på fjellmatens særpreg og produksjonsfortrinn. Videre har prosjektet som mål å utvikle moderne og attraktive salgs- og distribusjonsløsninger, som vil skape gode opplevelser for kjøperen i framtiden.

I prosjektet er det sentralt at dette utvikles i samarbeid med og med involvering fra ungdommer som har valgt å studere mat- og restaurantfag, og landbruk. Tanken er at dette både vil få fram nye produkter som det vil bli etterspørsel etter, også i framtiden, samtidig som ungdommene skaper en større tilhørighet til fjellandbruket, noe som er av betydning for rekrutteringsarbeidet. 

Telemarksforsking skal fasilitete flere workshops for elevene, kokker og etablerte lokalmatprodusenter i fjellområdet. Hensikten er å øke innovasjonen og verdiskapningen basert på råvarer fra fjellandbruket gjennom moderne markedskanaler.

 

For mer informasjon: Kontakt Solveig Svardal