Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes?

Hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes?

Det er spørsmålet som Telemarksforsking nå har funnet svar på. Gjennom nesten ett års forskning har Knut Vareide og Lars U. Kobro, snudd mange steiner både sammen med kommunale aktører og samarbeidende forskere fra andre miljøer, for å finne svarene.

6.6.2012

Fra avisoverskrifter og overflatiske ingresser kan man få et inntrykk av at det er byene i Norge som klarer seg bra, mens distriktene sliter. Det er naturligvis et forenklet bilde. En rekke distriktskommuner gjør det svært bra, både når det gjelder deres næringsutvikling og befolkningsutvikling. Det er de to forholdene som vi har konsentrert oss om når vi i studien har lett etter fellestrekk hos de distriktskommunene som lykkes. Analysen har identifisert de 15 distriktskommunene som gjør det best i Norge på næringsutvikling og befolkningsutvikling.  Analysen tar dermed utgangspunkt i Attraktivitetspyramiden, en modell som Telemarksforsking har utviklet og anvendt i en rekke analyser tidligere. De femten suksesskommunene er studert med en rekke ulike metodiske verktøy og tilnærminger.

Det er Distriktssenteret som har bestilt analysen, telemarksforskerne Lars U. Kobro og Knut Vareide har stått for arbeidet med god assistanse fra Menon og Sintef teknologi og samfunn, på deler av studien.

Rapporten fra Telemarksforsking gir ikke alle svar på hvordan noen kommuner lykkes spesielt godt, en kunnskap som andre kommuner i så fall kunne ha kopiert. Den gir imidlertid noen tydelige spor av både retninger og handlinger som peker mot suksess. Disse handler om å ha den rette utviklingskulturen og det handler om å gi entreprenører – eller ildsjeler som de ofte kalles - handlingsrom og støtte. Det handler videre om det vi kaller ”smådriftsfordeler” og om å utvikle, og ikke minst bruke, egnede nettverk. Hva som er egnede nettverk og hva som ligger i begrepet smådriftsfordeler m.v. gir rapporten fyldig beskrivelse av.

Rapporten kan lastes ned her.

 

 

Fra presentasjonen av rapporten på Hitra 6.6.12: Lars U.Kobro, Telemarksforsking; Roger Antonsen, Rådmann Hitra; Halvor Holmli, Direktør Distriktssenteret;  Torbjørn Wekre, Distriktssenteret; Knut Vareide, Telemarksforsking.