Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Arbeidsseminar om digital kulturpolitikk

Arbeidsseminar om digital kulturpolitikk

Telemarksforsking og Senter for kultur- og idrettsstudier arrangerte 30. mai et arbeidsseminar med temaet digital kulturpolitikk.

31.5.2012

Motivasjonen bak seminaret var å samle fagpersoner fra ulike miljøer til en diskusjon om hvilke utfordringer som møter både kulturpolitikken og kulturforskingen når kultur i stadig økende grad både produseres og distribueres digitalt. Hvilke konsekvenser får digitalisering for hvordan kulturpolitikken organiseres? Hvordan preger digitalisering den kulturpolitiske verktøykassen? Hvilken kunnskap finnes og hvilken kunnskap er det behov for å utvikle.

Seminaret samlet deltagere fra Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Norsk kulturråd, organisasjonene Elektronisk Forpost Norge og FriBit, samt fra Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking. Temaene som ble tatt opp var digital musikkpolitikk, digital litteraturpolitikk og digital kulturarvspolitikk, blant annet med tanke på å se hvordan det var mulig å se problemstillinger på tvers av disse tre feltene. Dagen avdekket både åpenbare kunnskapsbehov og en enighet om at både kulturpolitikken og kulturforskingen på disse områdene vil kunne utvikle seg vesentlig ved hjelp av oppdatert empiri og en politisk vilje til å prioritere kunnskapsutvikling.

Telemarksforsking vil arbeide videre med digital kulturpolitikk med tanke på å få finansiert et større prosjekt innenfor dette temaet. For mer informasjon om dette arbeidet, ta kontakt med Ole Marius Hylland.