Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Interkommunalt barnevernssamarbeid på gang i Østregionen?

Interkommunalt barnevernssamarbeid på gang i Østregionen?

Vi skal utrede mulighetene for et interkommunalt barnevern blant kommunene Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli i Aust-Agder.

10.4.2012

Fire av de fem kommunene i det interkommunale samarbeidet i Østregionen ønsker å få utredet mulighetene for et interkommunalt barnevernssamarbeid. Utredningen skal omfatte en gjennomgang av status og utfordringer ved dagens barnevernstjeneste i de aktuelle kommunene, og en vurdering av fordeler og ulemper knyttet til ulike samarbeidsalternativ.

Vi skal kartlegge det faktiske samarbeidsbehovet og utrede aktuelle samarbeidsmodeller. Til slutt skal gis en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike samarbeidsløsninger og -modeller.

Utredningen skal være ferdig innen utgangen av juli.

Vår prosjektleder er Ailin Aastvedt.