Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Distriktskommuner diskuterer suksess

Distriktskommuner diskuterer suksess

To dager denne uken, på Værnes, setter suksessrike distriktskommuner hverandre i stevne. Dialogkonferansen kalles ”Å lære av de beste”. Telemarksforsking leder studien av hvorfor noen distriktskommuner lykkes bedre enn andre.

8.2.2012

Det er Distriktssenteret som har satt i gang en studie av suksessrike distriktskommuner, som lykkes bedre enn andre med næringsutvikling og befolkningsutvikling. Lars Kobro og Knut Vareide fra Telemarksforsking gjennomfører studien. – Vi samarbeider med Menon og Sintef, forteller de. Denne uken er de samlet for erfaringsutveksling, både forskerne, representanter for alle de femten casekommunene og flere representanter for Kommunal og regionaldepartementet, Siva, Innovasjon Norge, NHO og flere berørte fylkeskommuner.

- Formålet med dagene her er å teste ut en del av våre foreløpige funn, for å se om deltakerne kjenner seg igjen, forteller Lars Kobro midt mellom gruppearbeid og presentasjoner. - Vi ønsker å komme bak de statistiske dataene og utfordre både oss selv og casekommunene på en rekke hypoteser som vi foreløpig ser spor av i datamaterialet. Foreløpig har vi ikke lyst til å gå åpent ut med de foreløpige funnene, men vi kan røpe så mye at det ser ut som om utviklingskulturen er like viktig som utviklingsstrukturene i de studerte kommunene, sier Kobro.  

Resultatet av arbeidet vil foreligge i slutten av april. Da vil Distriktssenteret og Telemarksforsking i fellesskap gå bredt ut med formidling av studiens resultater.