Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Barnehagestrategi for Nittedal kommune

Barnehagestrategi for Nittedal kommune

Hvor mange barnehageplasser trenger Nittedal framover, og i hvilket omfang skal eller bør de være private og kommunale? Slike spørsmål og andre problemstillinger er Telemarksforsking engasjert til å belyse.

24.1.2012

Telemarksforsking skal bistå Nittedal kommune i å svare på disse spørsmålene og andre spørsmål knyttet til kommunens fremtidige barnehagestrategi.

Strategien skal utarbeides i nært samarbeid med kommunen, og skal legges frem til politisk behandling før sommeren 2012.

Telemarksforsking vil basere strategien på demografiske analyser, analyse av kostnader i kommunale barnehager, kvalitetsvurdering av alternative driftsløsninger og analyse av konsekvenser ved ulike fordelingsmodeller mellom kommunal og privat drift.

Prosjektleder er Ailin Aastvedt. Fra Telemarksforsking vil i tillegg Audun Thorstensen og Trond Erik Lunder delta i prosjektet. Åse Streitlien fra Telemarksforsking-Notodden er underleverandør knyttet til kvalitetsvurderinger i barnehagene.