Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

En politikk for sosialt entreprenørskap

En politikk for sosialt entreprenørskap

Mange europeiske land har utviklet en politikk for sosialt entreprenørskp. Det har ikke Norge. Men nå har Arbeidsdepartementet bedt om at det foretas en gjennomgang av hvordan sosialt entreprenørskap kan brukes som virkemiddel mot fattigdom og sosial eksklusjon. Telemarksforsking har fått oppdraget.

6.1.2012

Arbeidet skal gjennomføres i tre faser fram til våren. - Først skal vi samle sammen relevant kunnskap om feltet både fra praksisfeltet og forskning, forklarer Karin Gustavsen. Gustavsen har arbeidet i flere år med problemstillinger knyttet til sosialt entreprenørskap i atskillige norske kommuner. Hun vil være prosjektleder fra Telemarksforsking sin side. - Deretter skal vi gjennomføre en work-shop hvor vi inviterer bredt inn. Gjennom erfaringsutveksling og diskusjoner håper vi å kunne destillere ut hva seminardeltakerne mener bør være de viktigste komponentene i en statlig politikk på området, før vi på slutten av prosjektet skriver en anbefaling til Arbeidsdepartementet, avslutter Gustavsen.

- Det går i disse dager ut en henvendelse til en håndfull personer både i Norge, Sverige og Danmark som inviteres til å være med i en referansegruppe for prosjektet, forteller Lars U. Kobro som vil jobbe tett sammen med Karin Gustavsen i dette prosjektet. - Vi håper de fleste sier ja. Det er viktig for oss at det innspillet vi skal gi til slutt, baseres på et bredest mulig kunnskapstilfang og en dypest mulig forståelse av feltet. Geir Møller og Per Ingvar Haukeland vil også være involvert i prosjektet fra Telemarksforskings side.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Karin Gustavsen eller Lars Ueland Kobro .