Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Landskap langs Telemarkskanalen

Landskap langs Telemarkskanalen

Telemarksforsking har kartlagt hvorvidt landskapsbegrepet i utvidet forstand er integrert i arealplanene i de seks kommunene i Telemarkskanalen regionalpark.

4.1.2012

Telemarkskanalen regionalpark skal fremme næringsutvikling med basis i Telemarkskanalen og kanallandskapet, og øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted.  

Telemarksforsking har, på oppdrag fra regionalparken, gjort en kartlegging av arealplanene i de seks kanalkommunene – Tokke, Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad og Skien. Hensikten med kartleggingen har vært å undersøke hvorvidt landskapsbegrepet i utvidet forstand – slik det er forstått i den europeiske landskapskonvensjonen - er integrert i disse planene. Denne nye forståelsen av landskap er langt bredere enn det rent fysiske landskapet, siden det knyttes opp mot folks opplevelse av landskapet. I tillegg innebærer det en styrking av folks engasjement og medvirkning i forhold til sitt ”hverdagslandskap”.

Kartleggingen viser den utvidede landskapsforståelsen i liten grad gjenspeiles i arealplanene og i deres bestemmelser. Det vi derimot ser, er at det utvidede landskapsbegrepet begynner å komme inn i arealplanenes planbeskrivelser, kommuneplanenes samfunnsdel og i de tematiske kommunedelplanene, slik som innen idrett og fysisk aktivitet.  

 

Last ned rapporten her.

For mer informasjon, kontakt Christine Hvitsand.