Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Finn din kommune i Norsk kulturindeks 2011

Finn din kommune i Norsk kulturindeks 2011

Norsk kulturindeks er en årlig undersøkelse av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Nå er resultatene for hver enkelt kommunene tilgjengelige.

16.12.2011

Telemarksforsking kan nå presentere resultatene for alle landets kommuner i Norsk kulturindeks 2011. Resultatene vises i et radardiagram der kommunens score i alle kategorier vises på en skala fra 0-100. Disse resultatene er direkte avledet av rangeringen i Norsk kulturindeks. Oversikten gjør det enkelt å sammenligne flere kommuner ved å klikke seg fram til dem.

Oversikten finnes her.

Det er også mulig å bestille mer utførlige rapporter for hver enkelt kommune. Rapportene beskriver kulturlivet i kommunen nærmere med utgangspunkt i denne indeksen. For mer om kommunerapporter, se her.

Kontakt prosjektleder Bård Kleppe for mer informasjon.