Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Forskningsrapport er blitt animasjonsfilm

Forskningsrapport er blitt animasjonsfilm

Hva kjennetegner Østfoldsamfunnet i 2050? Det vil mennesker og miljøer i Østfold for en stor del avgjøre selv. Telemarksforsking ledet tidligere i år en prosess i Indre Østfold som viser at mulighetene er mange. Nå er scenariene for Indre Østfold blitt til animasjonsfilmer.

5.12.2011

Det var deltakerne på konferansen "Et sted å jobbe, et sted å bo" som fikk oppleve det som arrangøren, Østfold fylkeskommune kaller ”verdenspremieren” på den animerte framtiden for Indre Østfold-regionen.

- Ferskere film får du ikke, sier Elisabeth Dahle, leder for samfunnsplanavdelingen i Østfold fylkeskommune, som forteller at den ene filmen var ferdig bare få timer før konferansen.
– Det er morsomt å se forskning presentert på denne måten, sier Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking, som har skrevet rapporten som filmene baserer seg på.
– Det er viktig å huske at scenariene ikke er spådommer om hvordan framtiden vil bli. Det er snarere illustrasjoner på hvordan drivere som vi ser i samfunnet i dag, kan utvikle seg, forklarer Kobro. Det viktigste er at aktørene i regionen selv, bruker illustrasjonene til å utvikle gode planer for hvordan de selv vil at en ønsket framtid skal fortone seg, sier Kobro.

Det var Planforum i samarbeid med Forum for stedsutvikling som gjennomførte en konferanse over to dager, hvor animasjonene ble presentert. Konferansen fokuserte på sammenhenger mellom næringsutvikling og stedsutvikling - to forhold som berøres sterkt i scenariene fra Telemarksforsking. Filmene er laget av firmaet Jazzmontør.

Se filmene her!