Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Bistand til sentrumsutvikling i Siljan

Bistand til sentrumsutvikling i Siljan

To forskere fra Telemarksforsking har denne uken bidratt med kompetanse i forbindelse med planarbeid i Siljan kommune. Målet for arbeidet er å lage en god sentrumsplan for Siljan.

24.11.2011

Under overskriften "Hjertet mitt i Siljan" har kommunen samlet innbyggerne til idédugnad fire kvelder for å å få innspill til planarbeidet. To av disse kveldene har forskere fra Telemarksforsking innledet.

Hanna Nyborg Storm innledet mandag med å vise utviklingstrekkene i Siljan med hensyn til bosetting og arbeidsplassutvikling. Hun presenterte blant annet statistikk fra Attraktivitetspyramiden, som er en modell for å forstå steders utvikling og et verktøy for å utvikle strategier for stedsutvikling.

Onsdag presenterte Bård Kleppe tall om kulturbruken og kulturtilbudet i Siljan med utgangspunkt i Norsk kulturindeks og en tidligere studie av Ungdommers kulturvaner i Grenland. Han presenterte deretter ulike problemstillinger knyttet til satsning på kultur og bibliotek i kommunen og inviterte til debatt omkring disse.