Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

En evaluering som virker

En evaluering som virker

På et frokostmøte i Gjøvik, fredag 28. oktober ble 70 frammøtte fra næringslivet og samfunnslivet for øvrig presentert for en ny modell for næringssamarbeidet i regionen. Modellen bygger på en evaluering som Telemarksforsking foretok i 2009. - Det var naturlig å følge opp evalueringen med noen nye grep, sier regionkoordinator Tor-Jan Killi (til venstre).

4.11.2011

Evalueringen av det næringspolitiske samarbeidet i Gjøvikregionen næringsråd, viste at det ikke er hensiktsmessig for den regionale utviklingen å behandle næringspolitikk som en atskilt sektor. Kompetanse, infrastruktur, boligutbygging og omdømmebygging er områder som griper inn i hverandre, og som dermed bør underlegges en sterk samordning og et felles strategisk fokus. På bilde ser vi styreleder i det regionale næringsrådet Per Olav Olsen (til høyre) og regionkoordinator for Gjøvikregionen Tore-Jan Killi. - Vi har nå gått opp rollefordeling og ansvarsoppgaver på nytt, sier Killi. Dette er en oppfølging av Telemarksforsking konklusjoner fra evaluering av næringsarbeidet, avslutter han.

Kontakt Lars U Kobro.

Telemarksforsking er nå i gang med et nytt evalueringsoppdrag for Gjøvikregionen. Denne gang er det omdømmearbeidet som skal under lupen.