Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Er SV og Venstre best på kultur?

Er SV og Venstre best på kultur?

Kommuner styrt av SV og Venstre har best kulturtilbud. Dette viser en oversikt som er basert på tall fra Norsk kulturindeks 2011.

27.10.2011

Norsk kulturindeks er en oversikt over kulturtilbud og kulturbruk i alle norske kommuner. Oversikten utarbeides årlig av Telemarksforsking.

Dersom vi summerer opp resultatene i Norsk kulturindeks 2011 fordelt på politisk ledelse i kommunen i forrige periode (2007-2011), finner vi at kommuner med ordførere fra SV (n=6) og Venstre (n=13) kommer best ut. Kommuner med ordførere fra KRF (n=25) kommer svakest ut. Samtidig viser oversikten at forskjellene er relativt små.

Kontaktperson er Bård Kleppe.