Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Nye nasjonale satser for tilskudd til private barnehager

Nye nasjonale satser for tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har nå lagt frem nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Satsene er basert på beregninger gjort av Telemarskforsking. Beregningene er dokumentert i TF-notat nr 15/2011.

20.10.2011

Vi har beregnet nasjonale gjennomsnittsatser for henholdsvis ordinære barnehager, åpne barnehager og familiebarnehager. Satsen til ordinære barnehager er delt i en sats for driftstilskudd og en sats for kapitaltilskudd. De nasjonale satsene skal brukes av kommuner som ikke har tilsvarende kommunale barnehager. Unntaket er kapitaltilskuddet til ordinære barnehager. Dette tilskuddet kan kommunene velge om de vil beregne selv, eller om de vil bruke den nasjonale satsen.

Satsene for drift er noe høyere enn i fjor, men økningen er mindre enn den generelle pris- og kostnadsveksten i kommunene. Den svake økningen i satser skyldes delvis lav kostnadsvekst i kommunale barnehager og delvis tilpasninger i hvordan satsene blir beregnet.

Den nasjonale satsen for kapitaltilskudd er redusert i forhold til satsen for 2011. Dette skyldes at rentenivået som legges til grunn, er lavere enn i fjor.

Fra Telemarksforskings hjemmeside kan du laste ned TF-notat nr. 15/2011.

Kontakt prosjektleder Trond Erik Lunder for mer informasjon om grunnlaget for de nasjonale satsene.

I tabellen under er de nasjonale tilskuddssatsene gjengitt.

 

Nasjonale tilskuddssatser 2012

 

Per time

Per heltidsplass

 

Drift inkl. admin.

Kapital

Totalt

Drift inkl. admin.

Kapital

Totalt

 

Ordinære barnehager, små barn

80,3

3,5

83,9

173 500

7 600

181 100

Ordinære barnehager, store barn

39,3

3,5

42,9

85 000

7 600

92 600

Familiebarnehager, små barn

63,9

5,6

69,5

138 000

12 000

150 000

Familiebarnehager, store barn

48,7

5,6

54,3

105 300

12 000

117 300

 

 

 

 

 

 

 

Satser for åpne barnehager 2012

 

 

 

 

 

6-15 timer

16 timer +

Åpne barnehager

13 300

22 000