Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til Indre Østfolds framtid

Reisen til Indre Østfolds framtid

Reisen til Indre Østfolds framtid startet med Take Off i hangaren på Rakkestad flyplass mandag 4. april. Reisen slutter med en ”Touch-down” i juni.

6.4.2011

I hangaren i Rakkestad fant både planleggere, kulturarbeidere, ordførere, gründere og en festivalgeneral hverandre i felles undring: Hvordan vil Indre Østfold være i 2050? Telemarksforskings Lars Ueland Kobro er framtidsreisens sjefsplot med Martin Kruse fra Instituttet for Fremtidsforsking som co-pilot. Østfold fylkeskommune er bestiller av scenarieprosjektet.

Gjennom tre samlinger skal inviterte deltakere arbeide med å skape bilder av regionens framtid. Kobro la i sin innledning ved reisens begynnelse, vekt på at selv om vi alle har vanskelig med å forstå framtiden fordi alle våre tanker er fortidige, så må reisedeltagerne ”strekke tankene” både framover og mot hverandre, og bruke sine erfaringer til å kombinere fram nye tanker om hvordan framtiden kan komme til å se ut. Scenarier er forestillinger om framtiden, det er fortellinger om mulige framtider som baserer seg på en systematisk bearbeiding av drivkrefter og endringsbilder som vi ser utspiller seg i samfunnet allerede i dag. - Vi skal ikke skape bilder av en ønsket framtid, men av mulige framtider, sa Kobro. - Det å se ulike mulige framtidsbilder, kan gi en mer robust strategisk beredskap.
Kruse pekte på ulike megatrender som vil påvirke oss og vår framtid – slik som klimaendringer, globalisering, digitalisering og demografiske endringer. Vi vil få økt andel eldre med nye krav til hvordan tilknytningen skal være til arbeidsmarkedet og som kanskje også har økt kjøpekraft. - Hvilken betydning kan disse drivkreftene ha for regionen Indre Østfold?, spurte Kruse.

Selv om den første samlingen først og fremst ble brukt til å lære scenariometode og identifisere de viktigste drivkreftene, måtte deltagerne også øve på å strekke tankene. "Hvem bor i regionen i år 2050 og hva driver de med?"

Turen fortsetter

Neste etappe av turen finner sted på ”Lokstallet” i Strømstad mandag 11. april. Fra morgen til kveld skal reisedeltagerne arbeide med konkretiseringer av framtidsperspektivet. Med avstand til hverdagen skal deltagerne se om de oppdager noe nytt om seg selv og sin region. Reisens siste samling er på Ørje Brug 2. mai.

Turen er et samarbeidsprosjekt

Reisen til Indre Østfold er et scenarieprosjekt i samarbeid mellom Indre Østfold regionråd og Østfold fylkeskommune. Reisen til Indre Østfold gjennomføres i regi av interreg-prosjektet Trans in Form og LUK-satsingen i fylket. I tillegg til å skape framtidsbilder, skal arbeidet bygge opp under etablering og arbeid i en planfaglig arbeidsgruppe i regionen.

Tekst og foto: Gry Rustad Pettersen og Lars U. Kobro