Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivitetspyramiden anvendt i 30 regioner

Attraktivitetspyramiden anvendt i 30 regioner

Attraktivitetspyramiden er en modell som kan forklare steders vekst og utvikling og samtidig brukes som et redskap for å lage regionale og lokale utviklingsstrategier.

2.2.2011

Telemarksforskning har fått støtte fra Oslofjordfondet til finansiering av modellutviklingen. Innad i Telemark er det utarbeidet åtte regionale og lokale analyser med bruk av attraktivitetspyramiden i regi av VRI Telemark. Samtidig har det blitt utarbeidet 22 analyser basert på attraktivitetspyramiden i kommuner, fylker og regioner utenfor Telemark (se kartet).  Disse 30 analysene er nå tilgjengelige i vårt rapportarkiv.

Kontaktpersoner er Knut Vareide og Hanna Storm.