Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bevegelig ungdom

Bevegelig ungdom

Grenland har en regional ungdomskultur. Når ungdom besøker kino, konserter, teater og andre kulturarrangementer i Grenland, skjer det i halvparten av tilfellene i en annen kommune enn der de bor. Kino, pub og konserter er de viktigste regionale tilbudene for ungdom, viser en fersk analyse fra Telemarksforsking.

11.2.2010

Ungdom i Grenland besøker et stort antall kulturarenaer – mange av disse stedene er svært viktig for dem, og en rekke steder som besøkes ligger i andre kommuner enn der ungdommene bor. Minst bevegelige er Skiensungdommen, mens ungdom fra Siljan er mest mobile. Det hindrer ikke de sistnevnte i også å ha høyest score på en rekke egenaktiviteter.

De to store kinosentrene i Skien og Porsgrunn er helt tydelig ungdommens førstevalg når det gjelder vurdering av hva som er viktig for dem. Kinoene dominerer bildet også når det gjelder faktiske besøk. Men et interessant funn i undersøkelsen er at det ikke alltid er noe helt tydelig sammenheng mellom hva ungdom rangerer som ”veldig viktig” for dem, og hva de faktisk besøker. Skien Fritidspark er svært viktig for 280 respondenter, men er bare besøkt av 67 av dem sist år. Kunstgallerier og utstillinger er viktig hos litt over 100, men besøkt av bare 26.

Når vi ser konkret på hvor ungdommen faktisk legger sine besøk, framstår Skien fritidspark som en sentral regional arena sammen med de to store bykinoene. Det samme gjelder, i noe svakere grad, ”Et Annet Sted” (Skien), Stevneplassen, Handelstorget utenfor Arkaden, Brekkeparken, Teater Ibsen og Ibsenhuset i Skien. I Bamble har Wrightegården, Tordeskiold og Krogshavn en viss regional posisjon. Overraskende nok er det ingen arenaer i Porsgrunn som ser ut til å ha fått noe særlig sterk regional posisjonen. I Siljan er Grenland skisenter viktig for 32 % av ungdommen i Grenland.

Et spørsmål i undersøkelsen som dreide seg om ungdommenes egenaktivitet i organisert eller tilrettelagt fritidstilbud, viser at organisert idrett og trening i treningssentra engasjerer flest ungdom, jenter mye mer enn gutter. Gutter samles til LAN-dataparty (dataspill i fellesskap). Mye ungdom prøver en aktivitet bare en eller to ganger i året, mens de som er organisert i idrett, praktiserer sin idrett flere ganger i uka. Det er noe nedgang i aktivitetsnivå fra ungdomsskole til videregående.

Det som hindrer ungdommen i å være oftere ute på kulturelle arenaer er, slik de vurderer det selv, manglende interesse og tid. Ca 40% svarer også at kostnadene utgjør et hinder.

Informasjonskilder som ungdommen bruker for å orientere seg om kulturtilbud, er hverandre. Muntlig informasjon og sosiale digitale medier dominerer informasjonsbildet.

De ønskene som ungdommen uttrykker er i overvekt flere 18-årstilbud. De fleste ”utesteder” i Grenland har 20-års grense. Flere konserter, LAN-party og mer dansetilbud, var andre ønsker som det ble gitt uttrykk for.

Notatet kan lastes ned her.

Prosjektleder har vært Lars U. Kobro.