Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Klyngeutvikling for båtnæringa

Klyngeutvikling for båtnæringa

Det har vært et økende fokus på nettverk og klyngeutvikling de seneste årene, både i praktisk næringspolitikk, i akademisk forskning og i utforming av næringspolitiske virkemidler. Arena Fritidsbåt er en klynge av norske plastbåtprodusenter med geografisk tyngdepunkt i Agder. Klyngen skal arbeide med egen framtid i form av fire framtidsverksteder ledet av Telemarksforsking.

20.11.2009

Arena Fritidsbåt er en næringsklynge som inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva samarbeider om. Arena Fritidsbåt er et 3-årig prosjekt der plastbåtbransjen og enkeltbedrifter får bedret sine muligheter til å øke sin konkurransekraft gjennom aktiv deltagelse på arenaen. Prosjektet utvikles og gjennomføres gjennom fire strategiske innsatsområder: Konkrete utviklingsprosjekter for bedriftene, felles markedsutvikling, kompetanseheving, rekrutterings- og utdanningsaktiviteter, og omdømmebygging nasjonalt og internasjonalt.  Det er Sintef i Trondheim som har prosjektledelsen. Les om klyngen her.

Telemarksforsking skal høsten og vinteren 09/10 legge til rette og fasilitere et foresightprosjekt for arenaen. Et foresightprosjekt er en sterk deltakerstyrt framtidsorientering hvor man frir seg fra dagliglivets driftsfokus og ser framover for å skape en bredere strategisk robusthet mot ulike framtider, i flertall. Les om framtidsforsking her.

- Klyngeutvikling handler mye om tillit og forståelse av forskjellen på å konkurrere og samarbeide, sier Lars Ueland Kobro i Telemarksforsking. – Deltakere i en klynge konkurrerer om det de må og samarbeider om alt annet. Kunnskapsøkonomien stiller andre krav til åpenhet og deling av kompetanse og kontakter, enn industrikulturens fokus på produksjon og kontroll. - Dette er noe av det vi arbeider med i våre faglige bidrag til klyngeutvikling, sier Kobro, som også har bidratt i utviklingen av andre klyngeinitiativer.