Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivitetsbarometeret 2008

Telemarksforsking-Bø har for andre år utarbeidet Attraktivitetsbarometeret, som rangerer regioners og kommuners attraktivitet.

25.8.2008

Attraktivitet er i denne sammenhengen definert som et områdes evne til å trekke til seg nye innbyggere gitt utviklingen i arbeidsmarkedet i det samme området. Resultatene blir først publisert i en kortfattet rapport i regi av NHO. I løpet av høsten vil vi publisere en mer omfattende rapport som vil gå grundigere inn i problemstillingene. Her er NHO-rapporten.

Øvre Romerike topper igjen listen over de mest attraktive regionene, mens Rennesøy kommune i Rogaland er den mest attraktive kommunen.

I årets attraktivitetsbarometer har vi også sett på attraktivitet spesielt for to ulike grupper: Unge voksne mellom 18-28 år, og barnefamilier. Her er det markerte forskjeller. Oslo er den mest attraktive kommunen for unge voksne, og samtidig den minst attraktive kommunene for barnefamilier. Rennesøy er den mest attraktive kommunen for barnefamilier.

Dagens Næringsliv hadde sin egen kåring av ”beste kommune å bo i” like før vi publiserte attraktivitetsbarometeret. Resultatene fra denne undersøkelsen er svært ulik resultatene fra attraktivitetsbarometeret. Dagens næringsliv hadde plukket ut 29 ulike indikatorer som ble satt sammen til en indeks. Etter vår mening virker de fleste av disse indikatorene motsatt vei enn hensikten var. DN brukte for eksempel ulike indikatorer for forurensing, hvor lavest nivå av forurensing var best. Dette virker i utgangspunktet tilforlatelig, men problemet er at med dette målet kommer øde områder ut best. Områder hvor det bor mange mennesker kommer dårlig ut, fordi disse uvergelig vil forurense noe. Den samme logikken gjelder for mange av de andre indikatorene også. Dermed vil DNs rangering egentlig måle graden av fraflytting, hvor forholdsvis øde kommuner med høy fraflytting blir kåret til de beste kommunene å bo i.

Attraktivitetsbarometeret måler hvilke kommuner og regioner folk faktisk foretrekker å flytte til. Det er nødvendigvis ikke det samme som hvor det er best å bo, men dersom vi tror at folk stort sett vet sitt eget beste, vil vi kunne tolke det slik.