Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Befolkningsveksten fortsetter, mens Vest-Telemark sakker akterut

SSB har nylig publisert nye oppdaterte befolkningsframskrivninger. Ifølge SSB vil folketallet i Norge øke sterkt de neste årene. Audun Thorstensen ved Telemarksforsking-Bø sier prognosene for befolkningsutviklingen i Vest-Telemark de neste 20 årene ikke er hyggelige. Innvandring kan bidra til at dagens folketall holder seg, men det blir flere eldre og færre yngre personer i regionen, ifølge Thorstensen

27.5.2008

For landet anslås veksten de neste 20 årene til 22 prosent, mens tilsvarende for Telemark og Vest-Telemark er hhv. 10 og 3,5 prosent.

Tallene bygger på SSBs mellomalternativ MMMM, som står for mellomnivået for komponentene fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring.

Les oppslag i VTB her: http://www.vtb.no/vis.php?id=3768