Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny analyse om nyetableringer i 2007

Analysen går i detalj om nyetableringer i Telemark, men har også data om nyetableringer i andre fylker.

27.3.2008

Analysen viser også hvordan bransjestruktur og befolkningsvekst påvirker etableringsfrekvensen i ulike geografiske områder.  Selv om det er store forskjeller på etableringsfrekvensen i ulike områder, er det stor regelmessighet når vi korrigerer for effekten av at de ulike områdene har ulik bransjestruktur og befolkningsvekst.  Et klart trekk er at Sør- og Vestlandet har en tendens til høyere etableringsfrekvens enn Østlandet.

Analysen finn du her.