Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Befolkningen i Telemark eldes

Det er underskudd på unge voksne og små barn, mens det er overskudd på eldre. Det er situasjonen i Telemark sammenlignet med gjennomsnittet for landet, fremgår det av en analyse forsker Audun Thorstensen fra Telemarksforsking har laget.

15.10.2007

http://www.telemark-fk.no/