Kreativ næring i Grenland

Kartlegging og analyse

Som en del av forsknings- og utviklingsprosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering» har Telemarksforsking gjennomført en analyse av kreativ næring i Grenland. Dette notatet tar først for seg kreativ næring i tall, før vi går gjennom hvordan det arbeides i Grenland for å styrke og tilrettelegge for kreativ næring i regionen. Til slutt peker vi på sentrale utfordringer i det regionale og lokale arbeidet med kreativ næring, før vi oppsummerer hovedfunn og ser på muligheter.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek, Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Åsne Dahl Haugsevje

Utgitt

14.11.2018

Type

Notat

Notat

31 - 2018

ISBN

978--82-336-0160-7

Last ned