Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av prøvedelegeringen i Statens Landbruksbank

Resultater av en prøvedelegering av avgjørelsesmyndighet i Oppland og Nord-Trøndelag