Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturlandskapet i landbruket som miljøgode

Forsøk på en samfunnsøkonomisk betraktningsmåte