Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av skogprosjekt

Evalueringsmetodikk og nokre resultat for prosjekt ØvreTelemark